جشن باستانی سروشگان

سروش روز از فروردین ماه برابر با 17 فروردین در گاهشماری ایرانی 

هفدهمین روز از هر ماه در گاهشماری ایرانی «سروش» نام دارد و هفدهم فروردین، نخستین روز سروش سال است.

هنگام جشن «سروشگان» یا جشن «هفده‌روز» در ستایش «سْـرَئوشَـه» یا «سروش»، ایزد پیام آور خداوند و نگاهبان «بیداری»؛
روز گرامیداشت «خروس» و  به ویژه خروس سپید که از گرامی ترین جانوران، در نزد ایرانیان به شمار می رفته و  به سبب بانگ بامدادی، نماد سروش دانسته ‌شده است.

   + اردیبهشت - ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱۸