مترسک

پاییز ، مزرعه ، زردی گندمزار.

مترسک می دانست تا او باشد ، کلاغ ها از گرسنگی خواهند مرد . ...فردایش مترسک خود را دار زده بود . او تازه کلاغ ها را فهمیده بود .

   + اردیبهشت - ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱۸