دروغ

  دروغ گفتن را نیز، خوب یاد گرفته ام... حال من خوب است... خوب_ خوب                                                 حسین پناهی   ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید
آذر 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
9 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
2 پست