رفتن

 

بعضی ها زود می رنجن، زود دلگیر می شن، زود می رن زودم برمی گردن

ولی بعضیا دیر می رنجن، دیر دلگیر می شن، دیر می رن...

ولی دیگه بر نمی گردن

/ 0 نظر / 18 بازدید