هرگز نخواستم که تو رو با کسی قسمت بکنم/ یا از تو حتی با خودم یه لحظه صحبت بکنم

هرگز نخواستم که به داشتن تو عادت بکنم/ بگم فقط مال منی به تو جسارت بکنم

تو پاک و ساده مثل خواب حتی با بوسه می شکنی/ شکل همه آرزوهام تجسم خواب منی

 

 

/ 5 نظر / 19 بازدید
sepinood

سلام پس مدت ها دوباره اپم و منتظر حضور و نظرات گرمت ...[گل] راستی ادرس وب تغییر کرده koocheeshgh.persianblog.ir اگر قابل دونستی تغیرات لازم رو تو لینک هات انجام بده ! پس بدو بیا که منتظرم !!![بغل] امضا : سپینود

mohammad

سَختـ مــــےتَرسـ ـیدم اَز ایـےــלּَـڪـه مَــלּَـ اَز לּَــژاد شـ ـیشه باشَم פَ شِڪَـستَـלּَـے (ا(◕‿-)פ ) اَز לּَِـژاבِ جـ ـاבِه باشَــב פَ رَفتَـלּَــے آرے رפ زهـ ـا گُذَشـ ـت هَماלּَـ شُـב (ا(◕‿-)פ) رَفتـ ُ مَــלּَـ شِڪَستَم . . .

mohammad

سخت میترسیدم ازاینکه من از نژاد شیشه باشم و شکستنی او از نژاد جاده باشد و رفتنی اری روزها گذشت همان شد او رفت من شکستم[گل][گل][گل]

mohammad

می‌دونی"بهشت" کجاست ؟ یه فضـای ِ چند وجب در چند وجب ! بین ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری. وقتی کسی اندازت نیست , دست بـه اندازه ی خودت نزن.. این روزها "بــی" در دنیای من غوغا میکند! بــی‌کس ، بــی‌مار ، بــی‌زار ، بــی‌چاره بــی‌تاب ، بــی‌دار ، بــی‌یار ،بــی‌دل ، بـی‌ریخت،بــی‌صدا ، بــی‌جان ، بــی‌نوا, بــی‌حس ، بــی‌عقل ، بــی‌خبر ، بـی‌نشان ، بــی‌بال ، بــی‌وفا ، بــی‌کلام،بــی‌جواب ، بــی‌شمار ، بــی‌نفس ، بــی‌هوا ، بــی‌خود،بــی‌داد ، بــی‌روح، بــی‌هدف ، بــی‌راه ، بــی‌همزبان

برای تو روزهایی آرام ، لحظه هایی شاد ، جسمی سالم ، روحی آزاد ضمیری خوش ، گفتاری نیک ، کرداری نیکو ، پنداری درست استعدادی بالا ، ذوقی سرشار ، پشتکاری بزرگ ، ظاهری زیبا ، باطنی ستودنی ، دنیایی بدون جنگ ، صلحی نا تمام ، مردمانی انسان ، انسانهایی مهربان ، آسمانی آبی ، زمینی سرسبز هوایی دلپذیر ، آبی گوارا ، روزهایی شیرین ، لحظه هایی ناب و آینده ای روشن آرزومندم.